З чого складається система блискавкозахисту?

З чого складається система блискавкозахисту?

Як вже було сказано в попередньому дописі, блискавкозахист - це комплекс пов’язаних між собою заходів для запобігання негативним наслідкам блискавки.

А такими наслідками можуть бути:

- загибель людей та тварин через крокову напругу;

- пожежа або локальне горіння в наслідок протікання струму блискавки;

- фізичне руйнування будівель та споруд в наслідок удару блискавки;

- вихід з ладу електронного та електричного обладнання через занесену або наведену напругу по вхідним та вихідним комунікаціям.

Відповідно EN 62305 система блискавкозахисту (LPS) базується на наступних, невід’ємних один від одного, розділах:

1. Перехоплювачі блискавки або блискавкоприймачі - безпосередньо приймають на себе струм блискавки.

2. Доземні провідники або струмовідводи - рівномірно розподіляють струм блискавки від блискавкоприймачів.

3. Земляне закінчення або заземлення - сприяють швидкому та безпечному розтіканню струму блискавки в землі.

4. Електричне ізолювання або роздільна відстань - запобігають електричному пробою та протіканню струму блискавки по будівельним конструкція та обладнанню.

5. Вирівнювання потенціалів або еквіпотенційне сполучення - запобігають проникненню струму блискавки або його похідних в будівлю, споруду або безпосередньо обладнання.

ПЗІП - пристрій захисту від імпульсних перенапруг.

ГЗШ - головна заземлювальна шина.

ЗП - заземлюючий пристрій.